Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 odst.2 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mení

Sample Image  VZN Obce Klokočov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Vyvesené : 10.12.2008

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark