Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNovelizácia č.19/2023 VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov 411.57 KB

Vyvesený návrh dňa: 25.05.2023
Schválené na OZ dňa: 28.06.2023 uznesením č. 99/2023
Vyvesené na úradnej tabuli: 30.06.2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark