Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfDodatok č. 6 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 82.17 KB

Na Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 26.04.2023 uznesením č. 75/2023.

Dodatok č.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom 01.05.2023.

Zverejnené dňa: 26.05.2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark