Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNovelizácia č.18/2023 VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov    80.47 KB

Vyvesený návrh dňa: 21.02.2023
Schválené na OZ č. 3/2023 dňa: 09.03.2023 uznesením č. 48/2023
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.03.2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark