Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf Dodatok č. 4 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 - výška príspevku - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  61.27 KB

Dodatok č. 3 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov

Návrh dodatku č. 2 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa: 30. 11. 2022
Prerokované na OZ dňa: 14.12.2022
Prerokovaný Dodatok č. 4 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2022

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark