Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf Dodatok č. 3 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 - výška príspevku - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  88.8 KB

Dodatok č. 3 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov

Na dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 14.12.2022

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.

Zverejnené dňa: 14.12.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark