Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov od 1.1.2023    141.31 KB


Vyvesený návrh dňa: 21.11.2022
Schválené na OZ dňa 14.12.2022 uznesením č. 25/2022
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark