Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVZN obce č. 8 /2022 o miestnych daniach na území Obce Klokočov od 1.1. 2023    175.97 KB


Vyvesený návrh dňa: 14.12. 2022
Schválené na OZ dňa 14.12. 2022 uznesením č. 26 /2022
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark