Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNovelizácia č.16/2022 - Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov    79.26 KB

Vyvesený návrh dňa: 1.6.2022
Schválené na OZ č. 38 dňa: 23.06.2022 uznesením č. 522/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 27.06.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark