Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Klokočov 1.3 MB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 478/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 01.06.2022
VZN nadobúda účinnosť: 15.06.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark