Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Klokočov 169.18 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 481/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 30.05.2022
VZN nadobúda účinnosť: 15.06.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark