Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVZN Obce Klokočov č. 4/2022 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb     137.8 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 480/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.05.2022
VZN nadobúda účinnosť: 31.05.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark