Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 4/2021 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované služby   118.64 KB

Schválené na OZ dňa: 3. 9. 2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.9.2021
VZN nadobúda účinnosť: 1.10.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark