Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov     76,397 kb

Schválené na OZ dňa: 11. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.03.2021
VZN nadobúda účinnosť: 01.04.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark