Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2021     89,482 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 304/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark