Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

77,440 kb   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č.03/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

ikona-word

67,072 kb
Prílohy ku žiadosti o poskytnutie dotácii od obce Klokočov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č.03/2018

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 26.10.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 2.11.2018
VZN nadobúda účinnosť od 17.11.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark