Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

27,624 kb  
Doplnok č. 2 sadzobníka poplatkov k Prílohe č. 2 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Klokočov

Schválené uznesením OZ obce Klokočov č. 510/2018 zo dňa 07.09.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 17.9.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark