Nástroje pre uľahčenie prístupu

V zmysle par. 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach  Štatútu Obecnej knižnice v Klokočove vydanej Obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa  2.1.2004  vydávam tento Knižný a výpožičný poriadok v zmysle čl. 1-16 Organizačného poriadku Obce Klokočov.

KNIŽNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE V KLOKOČOVE

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark