Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample Image
27,848 kb   

Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Klokočove
platný od 30. januára 2015

 

Tento poriadok bol Schválený obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa 30. januára 2015 uznesením č. 19/2015.
Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark