Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample Image
22,220 kb 
Príloha č. 1 k VZN - ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU,
KTORÝ OBEC UŽÍVA


Sadzobník prenájmu nebytových priestorov bez zvyšovania miery inflácie
platný od 01.01.2015


Schválené uznesením č.9/2014 zo dňa 15.12.2014
Platné od: 01.01.2015

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark