Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zverejnenie platného Požiarneho poriadku obce KlokočovSample Image     Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov číslo 4/2014 zo dňa 09.09.2014  - Požiarny poriadok obce Klokočov
  strana 1
  strana 2
  strana 3
  strana 4
  strana 5
  strana 6
  strana 7
  strana 8
  strana 9
  strana 10
  strana 11
  strana 12
  strana 13
  strana 14
  strana 15
  strana 16
  strana 17
  strana 18
  strana 19

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark