Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov, na základe samosprávnej činnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 , ods. 3, ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. v zmysle neskorších zmien a doplnkov prijalo toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI KLOKOČOV


(veľkosť 54,33 kb; pdf súbor)

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark