Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby videli a vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš / t.j..objedná si kontajner na vývoz /.
Pretože vážení spoluobčania jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana, ako sme veľakrát svedkami napr. kontajner vyvezený 31.8.2009 a na druhý týždeň vyzeral takto - viď priložená fotografia dňa 5.9.2009.

Čo na to poviete vážení spoluobčania, je to naozaj zarážajúce -  keď tvorca odpadu umiestni nebezpečný odpad do nádoby, ktorá slúži na zmesový kom. odpad. Poznáte z ktorej časti je uvedený kontajner.
Taktiež do kontajnera nepatria ani plasty, pretože zber plastov sa vykonáva osobitne podľa zberového kalendára, len je potrebné v stanovenom termíne dať vrecia na prístupne miesto / k ceste/. Pozná sa občan, ktorý tento odpad nanosil do tohto kontajnera?
Vážení spoluobčania každý z nás by sa mal zamyslieť, čo je kom. odpad, čo je sklo, čo sú plasty, čo sú opotrebované pneumatiky. Viem, každý chce mať vedľa rodinného domu, chaty, usadlosti poriadok a vyvezie tento odpad ku kontajneru, aj keď nie je zvoz, čo je v tom lepšom prípade, ale najradšej ho vážení spoluobčania umiestňujete do kontajnera, i keď tam nepatrí .
Obec Klokočov upozorňuje občanov, že bude postupovať  podľa zákona o odpadoch 223/2001 v zmysle noviel a  podľa VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a postihovať občanov, ktorí umiestnia odpad do kontajnerov čo tam nepatrí  pokutou do výšky 165,97 €. Taktiež vážení spoluobčania kontajner je nádoba, ktorá slúži v tej určitej časti obce občanom a poriadok okolo tejto nádoby je vizitkou Vás všetkých a nie jedného občana.

Anna Koniarová, Referát komunálneho odpadu a PaM

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark