Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfV súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2023 o  9:00 h. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark