Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznamSociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že ak okrem slovenského dôchodku poberajú tiež penziu zo zahraničia, je potrebné oznámiť výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia za august 2023 do 31. augusta 2023.

Túto informáciu potrebuje Sociálna poisťovňa zo zákona na to, aby poberateľovi korektne vyrátala trinásty dôchodok, ktorý vyplatí v novembri. Na nahlásenie týchto údajov slúži nasledovný elektronický formulár: esluzby.socpoist.sk 

Ak dôchodca poberá penziu len zo Slovenska, táto povinnosť sa ho netýka.

Bližšie informácie Vám poskytneme aj na OÚ Klokočov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark