Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznam Čiastočná uzávierka cesty II/484 v ckm cca 40,210-40,370 v k.ú. Klokočov je v termíne od 29.5. 2023 do 26.11. 2023.

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii vydal povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/484 v ckm cca 40,210-40,370 v k.ú. Klokočov v termíne od 29.5. 2023 do 26.11. 2023 z dôvodu „ Rekonštrukcie oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky. Čiastočná uzávierka cesty v dĺžke asi 160 m bude označená svetelnou signalizáciu.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark