Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfPinčekovci - dodatočná zmena stavby pred dokončením   122.98 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.03.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark