Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfBardoňovci - Rekreačná chata - oznámenie o začatí kolaudačného konania   91.55 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 26.01.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark