Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfSoglovci - rodinný dom - rozhodnutie o zastavení konania   100.62 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 17.01.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark