Nástroje pre uľahčenie prístupu

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 2229 obyvateľov ► 1135 mužov ► 1094 žien
Počet narodených detí za rok 2021: 16 detí ► 8 chlapcov ►8 dievčat
Počet zomrelých za rok 2021: 29 obyvateľov ► 16 mužov ►13 žien
Počet prihlásených na trvalý pobyt za rok 2021: 25 obyvateľov
Počet odhlásených z pobytu za rok 2021: 36 obyvateľov
Manželstvá uzatvorené v obci za rok 2021: 8 manželstiev
Manželstvá uzatvorené mimo obce za rok 2021: 9 manželstiev

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark