Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

Verejná vyhláška - Pozemkový a lesný odbor - šetrenie ťažby dreva na parcele EKN 16233   823.96 KB

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.11. 2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark