Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

pdfSalonová - rodinný dom - stavebné povolenie   456.25 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 5.11.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark