Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

pdfSheMa - predĺženie platnosti stavebného povolenia   187.23 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 21.10.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark