Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

pdfSheMa - oznámenie o začatí konania   133.31 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.09.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark