Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

pdfSoglovci - rodinný dom - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania   112.06 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.09.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark