Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

pdfStrížovci - Rodinný dom - Stavebné povolenie   387.31 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 24.08.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark