Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

Obec Klokočov, ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len ( „ zákon“ ) dňa 19.8.2021 zverejňuje Oznámenie o  strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č.2“ , ktorej obstarávateľom je Žilinský samosprávny kraj.

Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Je potrebné sa vopred dohodnúť na č. t. 041/4358110, kl. 17 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Písomné stanovisko môžu občania doručiť Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od zverejnenia oznámenia.

Zverejnené: 19.8.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark