Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 09.04.2021 do 15.30 h.


Obec Klokočov zverejňuje zámer na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou priameho predaja.
Predmet zámeru priameho predaja: nákladné vozidlo značky TATRA T 815
Typ: S3/26 208/6x6.2
Rok výroby: 1989
Zdvihový objem valcov motora: 15 825.0 cm3
Najväčší výkon motora: 208.00 kW
Druh paliva: nafta motorová
Prevádzková hmotnosť: 11 300 kg
Celková hmotnosť: 22 300 kg
Technická a emisná kontrola: neplatná
Vozidlo je dočasne vyradené z evidencie vozidiel.
Výbava vozidla: motorová brzda, servoriadenie, sklápač, hydraulické zariadenie na ovládanie snehového pluhu
Minimálna kúpna cena: 3 931,00 Eur

pdf Ponuka na prenájom nebytových priestorov, zverejnenie zámeru priameho predaja nákladného vozidla Tatra T 815 v plnom znení  61,713 kb

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 09.04.2021 do 15.30 h

Prílohy:
pdf Prihláška na priamy predaj    22,408 kb

pdf Príloha č. 1a – Čestné vyhlásenie pre FO    27,939 kb

pdf Príloha č. 1b – Čestné vyhlásenie pre PO    29,124 kb

pdf Príloha č. 2 – Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov    36,678 kb

Dátum zverejnenia: 18.03.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark