Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Obec Staškov má vypracovaný strategický dokument : „Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Staškov“.
Znenie oznámenia o strategickom dokumente je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemny-plan-obce-staskov .

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o ŽP do 15 dní od zverejnenia na stránke obce Klokočov. Konzultácie k strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbor ŽP počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308751 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) .


Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnúť na obecnom úrade v Klokočove, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 14 dní od zverejnenia na stránke obce Klokočov v prac. dňoch pondelok – piatok od 8.00- 11.00 hod. po dohode telefonicky – 0414358110, kl. 17., Ing. Gajdičiarová alebo email: dane @klokocov.sk.

Príloha: Oznámenie o strategickom dokumente

V Klokočove 02.03. 2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark