Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením výzva na uplatnenie námietok a pripomienok - Blaha - Novostavba rodinného domu    104,341 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.06.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark