Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfStavebné povolenie - Pinčekovci - Rodinný dom   416,893 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.05.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark