Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom - Gunčaga - 17.06.2020 o 8.00 hod.    121,221 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.06.2020 o 8.00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.05.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark