Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfOznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zákona č.5011976 Zb./ stavebný zákon/ - nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním - rodinný dom - Mazákovci    106,864 kb


Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.05.2020 o 9,00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.04.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark