Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom - Pinček    127,174 kb


Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.5.2020 o 9,00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.04.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark