Nástroje pre uľahčenie prístupu

Na základe "Usmernenia," obec vykoná overovanie podpisov a listín v nevyhnutných prípadoch a na základe dohodnutého termínu.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark