Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNÁVRH programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2020-22   121,409 kb


Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 05.03.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark