Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom - Pinček    128,268 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 17.02.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark