Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zverejnenie zámeru obce Klokočov na priamy prenájom nehnuteľného majetku parciel :
CKN 9304-870 m2-t.t.p., CKN 9305-741 m2-t.t.p., CKN 9306-684 m2-t.t.p., CKN 9307-731 m2-t.t.p., CKN 5482/1-983 m2-t.t.p., CKN 5483/1-1592m2-t.t.p., CKN 5483/2-1266m2-t.t.p., CKN 5483/3-2562m2-t.t.p., CKN 6595-23m2-t.t.p., CKN 6596-191m2-zast.plocha, CKN 6600-časť o vým. 1500m2-t.t.p., CKN 7441/3-739m2-t.t.p., vedených na LV a EKN 9-28447/1-137m2-t.t.p., EKN 9-28447/5-204m2-t.t.p., EKN 9-28447/6-95 m2-t.t.p. a EKN 9-28447/7-82m2-t.t.p., vedených na LV 15838, v k.ú. Klokočov.

Účel využitia prenájmu ponúkaných pozemkov: podnikateľské účely – kosenie 

 

Predpokladaná doba prenájmu : 2 roky

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Klokočove alebo poštou na adresu Obec Klokočov, Klokočov č. 962, 023 22 Klokočov, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Klokočove najneskôr do 15.01.2020 do 12.00 hodiny.


Prílohy:

pdf    Zverejnenie zámeru obce Klokočov na priamy prenájom nehnuteľného majetku - podnikateľské účely – kosenie  37,899 kb

word Prihláška na priamy prenájom     60,727 kb

wordPríloha č. 1 – Čestné vyhlásenie FO, PO    50,992 kb

wordPríloha č. 2 – Súhlas so spracovaním osobných údajov   34,983 kb

Dátum zverejnenia: 23.12.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark