Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

102,213 kb kb  
Oznámenie o začatí koludačného konania podľa § 80 zákona 50/1976 Zb./stavebný zákon/ - nariadenie ústného konania spojeného s miestnym zisťovaním - Poschodová dvojgaráž - Boháčik - 20.11.2019

Zverejnené dňa: 22.10.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark