Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

39,500 kb 
Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – prenájom nebytových priestorov spoločnosti RERTOM
spol. s r.o. za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.03.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark